Liên hệ:

MINH TÚ TATTOO
Thời gian mở cửa từ 9h đến 22h hằng ngày.

• Địa chỉ: 131/20 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Tp.HCM
• Hotline: 0886 337 177
• Website: www.minhtutattoo.vn

Bấm nút dưới đây để liên hệ với Minh Tú Tattoo:

Chỉ đường